Høringssvar fra Fjaler sokneråd

Dato: 29.09.2021

Svartype: Med merknad

Høyringssvar frå Fjaler sokneråd, vedlagt

Vedlegg