Høringssvar fra Sykkylven kyrkjelege fellesråd

Dato: 20.09.2021

Særutskrift av fellesrådsvedtak m/vedlegg er vedlagt.

Vedlegg