Høringssvar fra Mo kyrkjelege fellesråd

Dato: 30.09.2021

Svartype: Med merknad

Hei!

Mo kyrkjelege fellesråd har gjort fylgjande vedtak: ( sjå vedlegg ).

Mvh

Lars Bjarte Nesheim - kyrkjeverje Mo sokn

Vedlegg