Høringssvar fra Skiptvet Sokn

Dato: 23.09.2021

Svartype: Med merknad

Vedlagt oversendes høringssvar fra Skiptvet kirkelige fellesråd.

Vedlegg