Høringssvar fra Støren kirkelige fellesråd

Dato: 01.10.2021

Svartype: Med merknad

Støren kirkelig fellesråd ønsker alternativ 2 i sak 8.5.3. Ellers ingen innsigelser til noen av de andre forslagene i høringen.