Høringssvar fra Jevnaker kirkelige fellesråd

Dato: 30.09.2021

Svartype: Med merknad

Jevnaker kirkelige fellesråd har følgende kommentar til Punkt 8.5.3 Navneflytting;

Støtter alternativ 1.
Det er urimelig at det ikke skal være mulig med navneflytting til navnet minnelund utenom ved dødsfall når det er mulig med navneflytting til andre gravminner uten dette kravet.