Høringssvar fra Skien kirkelige fellesråd

Dato: 15.09.2021

Svartype: Med merknad

Skien kirkelige fellesråd behandlet denne høringen i sitt møte 15.09.21 og har følgende kommentarer til de ulike punktene:

Punkt 2.3 Ingen kommentar og anbefales

Punkt 3.3 Ingen kommentar og anbefales

Punkt 4.3 Ingen kommentar og anbefales

Punkt 5.3 Ingen kommentar og anbefales

Punkt 6.3 Ingen kommentar og anbefales

Punkt 7.3.1 Ingen kommentar og anbefales

Punkt 7.3.2 Ingen kommentar og anbefales

Punkt 7.3.3 Ingen kommentar og anbefales

Punkt 7.3.4 Ingen kommentar og anbefales

Punkt 7.4 Hva legger man i ordet identisk. Er det lik Folkeregistrerte opplysninger. Hvis ja vil dette være strengere enn vanlig praksis som tillater f.eks kallenavn

Punkt 8.5.2.3 Anbefales ikke

Punkt 8.5.2.3 Vi anbefaler alternativ 1

Punkt 8.5.3 Vi anbefaler alternativ 1

Punkt 8.6.5 Ingen kommentar og anbefales

Punkt 9.2.3 Anbefales og tilleggs setningen bør inngå i forskriften

Punkt 9.3.3 Ingen kommentar og anbefales

Punkt 9.4.3 Ingen kommentar og anbefales

Punkt 10.4 Ingen kommentar og anbefales

Punkt 11.4 Ingen kommentar og anbefales