Høringssvar fra Kirkeansatte i Delta

Dato: 28.09.2021

Svartype: Med merknad

Vedlagt følger høringssvar fra Kirkeansatte i i Delta

Vedlegg