Høringssvar fra Nordre Follo kommune

Dato: 01.10.2021

Svartype: Med merknad

5. Dette er nok et punkt som særlig vil være viktig ved en evt. annen aktør enn fellesrådet som utøvende gravplassmyndighet.

7. Viktig endring som regulerer lovhjemmel om innføring av urnevegg i Norge. Kostnader til etablering av urnevegg kommer inn under kommunens finansieringsansvar etter lovens § 3, samt at det åpnes for å få dekket noe av kostnaden fra de pårørende som benytter seg av dette tilbudet. Denne evt. avgiften må vedtas i kommunestyret, etter forslag fra kirkelig fellesråd.'

8. Vi har over tid sett at det ikke er alt de pårørende tenker nok nøye igjennom ved et dødsfall og gravlegging. Muligheten som gis i alternativ 1, med en navneflytting utenom at det har skjedd et dødsfall, vil være en god ordning for de pårørende, og ikke vesentlig negativt for gravplassmyndigheten. Ingen øvrige merknader.

9. Vesentlig viktig endring, og det bør særlig kommenteres at det er gravplassmyndigheten som må tillegges myndigheten i å avgjøre om en gravplass skal stenges, delvis eller helt.

10. Viktig presisering, som vil lette gravplassmyndighetens arbeid i oppfølgingen av et gravsted, med å finne ny fester. I praksis skjer dette også i dag.