Høringssvar fra Gravplassmyndigheten i Bærum kommune