Høringssvar fra Sirdal sokn

Dato: 20.09.2021

Svartype: Med merknad

Kapittel om flytting av namn til namna minnelund er ikkje relevant i Sirdal kommune.