Høringssvar fra Lødingen kirkelige fellesråd

Dato: 28.09.2021

Svartype: Uten merknad