Høringssvar fra Ringerike kirkelige fellesråd

Dato: 29.09.2021

Svartype: Med merknad

Ad punkt 8. Navneflytting.
Ringerike kirkelige fellesrådet ønsker
alternativ 1.
Navneflytting til navnet minnelund bør skje uavhengig av dødsfall, slik det er i dag med navneflytting til andre gravminner.