Høringssvar fra Grimstad kirkelig fellesråd

Dato: 28.09.2021

Svartype: Med merknad

Pkt. 8.5 Flytting av navn fra ordinær kiste- og eller urnegrav til navnet minnelund.

8.5.3 Departementes forslag.

Både alt.1 og alt. 2 må være med i forskriften.