Høringssvar fra Bamble kirkelige fellesråd (gravplassmyndigheten i Bamble kommune)

Dato: 14.09.2021

Svartype: Med merknad

Bamble kirkelige fellesråd er stortsett enige i endringene i høringen.

Men det er et sted det er en kommentar: Kap 10, avsnitt 10.4. Se vedlegg

Vedlegg