Høringssvar fra Meløy kirkelige fellesråd

Dato: 30.09.2021

Svartype: Med merknad

Høringssvar

Pkt. 3.3. Krav om medlemsskap

Vi har i dag tre hele stillinger som kirketjener / kirkegårdsarbeider. Disse jobber både på gravgård og i kirkelige handlinger. Siden ingen kan være delvis medlem, betyr det at vi fortsatt vil stille krav til medlemsskap ved ansettelse.

Pkt. 3.5 Navneflytting

Dette praktiseres hos oss allerede, etter måten omtalt i høringen.

Pkt. 3.6. Nedbryting

Vi har sterkt fokus på dette, da vi ikke ønsker uheldige opplevelser for gravere.

Pkt. 3.7 Når fester dør

V bruker i dag den ansvarlige for gravferden som ny fester inntil vi eventuelt får annen beskjed.

Pkt. 3.8. Fjerning av gravminne

Vi har i mange år tatt betalt for å fjerne gravminner, enten på grunn av festeavgft ikke blir betalt, eller fordi fester ønsker å slette gravstedet. I noen få tilfeller fjerner fester gravminne selv, men dette er vanligvis så tungt at de fleste ønsker at vi gjør jobben mot regning. Denne praksis kommer vi til å følge i fortsettelsen.