Høringssvar fra Trysil kirkelige fellesråd - gravferdsmyndighet Trysil

Dato: 01.10.2021

Svartype: Med merknad

Trysil kirkelige fellesråd sine innspill, se vedlegg.

Vedlegg