Høringssvar fra Utsira kirkelige fellesråd

Dato: 28.09.2021

Svartype: Med merknad

Vedlegg