Høringssvar fra Vågan kirkelig fellesråd

Dato: 30.09.2021

Svartype: Uten merknad