Høringssvar fra Vestvågøy kirkelige fellesråd

Dato: 27.09.2021

Svartype: Med merknad

Fra Vestvågøy kirkelige fellesråd.

FR-sak 20/21 Høring - endring i gravplasslovens og gravplassforskriften

Vedlegg