Høringssvar fra Leirfjord og Alstahaug kirkelige fellesråd

Dato: 24.09.2021

Svartype: Med merknad

Leirfjord og Alstahaug kirkelige fellesråd henviser til KAs notat til høringssvar dat. 14.09.21 vedr. høring av endringer i gravplasslova og gravplassforskrifta og bifaller dette.

Fellesrådet har også merknad til notatets pkt. 3.3 Vedr. Krav om medlemskap: Vi understreker viktigheten av medlemsskap for kombinert stillinger.