Høringssvar fra Justis- og beredskapsdepartementet