Høringssvar fra Datatilsynet

Dato: 10.09.2020

Høringsuttalelsen følger som vedlegg.

Vedlegg