Høringssvar fra Human-Etisk Forbund

Dato: 10.09.2020

(se vedlegg)

Vedlegg