Høringssvar fra Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet