Høringssvar fra New Life Ålesund Bibel & Misjonssenter

Dato: 05.06.2020

Krav om at Menigheter/trossamfunn med mindre en 50 medlemmer skal miste støtte bør ikke skje. Det er urettferdig og diskriminerene for de små trossamfunn , hvor alle medlemmene/lønsmotakere betaler skat/ kirkeskatt , ikke skal få dette tilbake i form av støtte. Forskjellsbehandling for de som ikke er medlemmer i Statkirke eller større tros/livssynssamfund. Kirkeskatt er ment for alle borgere i norge, og skal tilfalle den menighet den enkelte hører til, om denne er stor er liten .