Høringssvar fra Borgarting lagmannsrett

Dato: 30.06.2020

Borgarting lagmannsrett avstår fra å inngi uttalelse til høringen.