Høringssvar fra Advokatforeningen

Dato: 23.09.2020

Vedlagt følger Advokatforeningen sin uttalelse.

Vedlegg