Høringssvar fra Likestillings- og diskrimineringsombudet (LDO)