Høringssvar fra NAV Sandnes

Dato: 02.11.2021

Jeg har en kommentar til 9.5.4 Vilkår om økonomisk rådgivning for særlig utsatte skyldnere. Det vil foreslås at det presiseres i loven at skyldnere som har behov for det må søke rådgiving som et vilkår for åpning. Bør kanskje presiseres at det kan kreves at skyldner søker rådgvining også ved endring om Namsfogden mener de bør det og at hvis skyldner nekter kan endring avslås.