Høringssvar fra NAV Aukra stat

Dato: 10.01.2022

Høringssvaret følger i vedlegget.

Vedlegg