Høringssvar fra NAV Gjøvik/Gjøvik kommune

Dato: 15.12.2021

Sender inn høringssvar på vegne av NAV Gjøvik/Gjøvik kommune. Svaret er behandlet politisk i Utvalg for Helse-, Omsorg og Velferd 09.12.21.

Vedlegg