Høringssvar fra Landbruks- og matdepartementet

Dato: 24.05.2019

Vi viser til oversendelse 13/5-19 av ovennevnte høring om endringer i lotteriloven.

Høringsforslaget omfatter nødvendige lovendringer for å gjennomføre ny forordning nr. 2017/2394 om samarbeid mellom nasjonale myndigheter med ansvar for håndheving av forbrukervernlovgivning (CPC-forordningen), i dette tilfelle i lotteriloven.

Endringene gjelder Lotteritilsynets myndighet til tilsyn med og håndheving av forbud mot pyramidespill

Landbruks- og matdepartementet har ingen merknader til forslaget.