Høringssvar fra Norid

Dato: 05.06.2019

Vedlagt er høringssvar fra Norid.

Vennlig hilsen

Hilde Thunem

daglig leder

UNINETT Norid AS

Vedlegg