Høringssvar fra Skattedirektoratet

Dato: 19.06.2019

Svartype: Uten merknad

Vedlagt høringssvar fra Skattedirektoratet.

Vedlegg