Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Høring om egenendringsadgang og rederiskatteordningen

Finansdepartementet sender med dette på høring forslag om en klargjøring i skatteforvaltningsloven om at valget om å tre inn i eller ut av rederiskatteordningen ikke kan endres ved egenendring.

Status: På høring

Høringsfrist: 07.04.2020

Vår ref.: 20/279

Høringsbrev om egenendringsadgang og rederiskatteordningen

Finansdepartementet sender med dette på høring forslag om en klargjøring i skatteforvaltningsloven om at valget om å tre inn i eller ut av rederiskatteordningen ikke kan endres ved egenendring.

Ved overgangen fra ligningsloven til skatteforvaltningsloven i 2017 ble fastsettingsmåten for formues- og inntektsskatt endret, og skattepliktige fikk adgang til å endre feil i tidligere leverte skattemeldinger tre år tilbake i tid, noe ligningsloven ikke åpnet for. Departementet antar at endringsadgangen ikke omfatter endring av skatteregime for rederiselskaper. Valget som tas ved levering av skattemelding i året etter inntektsåret blir dermed normalt bindende for den skattepliktige.

Endringen foreslås å få virkning straks, med virkning for nye opplysninger som innsendes fra og med datoen for utsendelse av dette høringsnotatet.

Vi ber om at den enkelte høringsinstans videresender høringsbrevet til underliggende etater eller virksomheter, tilknyttede virksomheter, medlemsorganisasjoner eller lignende.

Frist for å sende inn høringssvar er 7. april 2020. Høringssvar sendes inn digitalt på www.regjeringen.no under «Send inn høringssvar». Alle kan sende høringssvar, men det gjøres oppmerksom på at svarene, som et klart utgangspunkt, er offentlige etter offentleglova og normalt blir publisert på regjeringens nettsider.

 

Med hilsen

Bjørn Berre  e.f.
avdelingsdirektør

                                                                                    Stine Riis Håkonsen
                                                                                    seniorrådgiver

Hovedorganisasjonen Virke
Kystrederiene
Landsorganisasjonen i Norge
Maritimt Forum
NHO Sjøfart
Norges Fiskarlag
Norges Rederiforbund
Nærings- og fiskeridepartementet
Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO)
Skattedirektoratet
Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund YS

 

Til toppen