Høringssvar fra Entreprenørforeningen- Bygg og Anlegg