Høringssvar fra Austad maskinstasjon as NO 969 026 244

Dato: 03.08.2020

HØRINGS UTALELSE FRA SELSKAP.AUSTAD MASKINSTASJON AS

viser til finans departementet,s hørings notat om endring av bokførings loven paragraf .8-1-2a.om utstedelse av salgs dokument/faktura.ved bygge og anleggsvirksom het.Austad maskinstasjon as kommer herved med hørings uttalelse: det er vel og bra problematikken tas opp ,og at det prøves på en tilnærming av partenes forståelse av virkeligheten. forslaget som finansdep. kommer med i denne omgang vil ikke ha noen positiv virkning på problemet. Da det er likviditeten hos den ventende part ,som er bransjens store belastning.Austad maskinstasjon as har de siste 5-6 årene blitt sterkt påvirket av dagens ordning . dette kan i og for seg ha å gjøre med at i den senere tid har blitt en økning i tviste saker med offentlige byggherrer.hva dette skyldes vites ikke , men det virker som om at det er en "villet" utvikling fra byggherre siden.Det kan synes som at offentlige byggherrer heller vil ta en tvist med entreprenøren . enn å innrømme ovenfor bevilgende myndig het. at prosjektet er sterkt underbudsjetert og feil beregnet. Endringen fra Finans departementet må gå på at : Entreprenører IKKE har plikt til å sende salgsoppgave med MVA. beregning før godkjenning av faktura.

Kort om selskapet: oppstart som maskinentreprenør i 1954 . har samferdsel og infrastuktur generelt som arbeids felt. omsetter for Ca 100.-120 millioner pr år - 42 fast ansatte.