Høringssvar fra Likestillings- og diskrimienringsombudet