Forsiden

Høringssvar fra Nasjonal kompetansetjeneste for aldring og helse

Dato: 27.05.2020

Nasjonal kompetansetjeneste for aldring og helse takker for muligheten til å avgi høringssvar på forslag til midlertidige endringer i smittevernloven om karantene ved nærkontakt med bekreftet smittet person og isolering.

Aldring og helse gir sin fulle tilslutning til forslaget og opplever at det tar opp i seg de komplekse situasjonene praksisfeltet står i, kanskje særlig med tanke på smittevern og behov for isolering av personer uten samtykkekompetanse. Vi vil berømme departementet for å adressere dette så tydelig og mener at et slikt vedtak vil bidra til best mulig ivaretakelse av personer uten samtykkekompetanse, personer i deres nærhet/bomiljøer og ansatte i tjenstene som må foreta krevende vurderinger, både etisk og juridisk, ofte i løpet av kort tid.

Med vennlig hilsen

Kari Midtbø Kristiansen

Daglig leder