Høringssvar fra MiRA Ressurssenter for kvinner med minioritetsbakgrunn

MiRA-Senterets høringsuttalelse - utvidelse av asylsøkeres adgang til arbeid og praksisopplæring

Dato: 13.10.2017

Svartype: Med merknad

Vedlegg