Høringssvar fra Utenriksdepartementet

Endringer i utlendingsforskriften (utvidelse av asylsøkeres adgang til arbeid og praksisopplæring

Dato: 12.10.2017

Svartype: Uten merknad

Utenriksdepartementet har ingen merknader til saken.