Høringssvar fra Helsedirektoratet

Forslag til endringer i utlendingsforskriften (utvidelse til asylsøkeres adgang til arbeid og praksisopplæring)

Dato: 13.10.2017

Svartype: Med merknad

Viser til vedlagte høringssvar.

Vedlegg