Høringssvar fra Utenriksdepartementet

Lønnsdannelsen i lys av nye økonomiske utviklingstrekk

Dato: 09.01.2017

Svartype: Uten merknad

Utenriksdepartementet har ingen merknader til saken.

Til toppen