Høringssvar fra Sandnes kommune

NOU 2016-14 Mer å hente. Høringssvar fra Sandnes kommune

Dato: 07.12.2016

Svartype: Med merknad

 Utvalget for kultur og oppvekst i Sandnes kommune viser til «NOU 2016:14 Mer å hente. Bedre læring for elever med stort læringspotensial» og avgir denne uttalelsen:

1. Sandnes kommune er positiv til anbefalingene fra utvalget som står bak høring NOU 2016: 14, med unntak av anbefalingen om endring i opplæringsloven §1-3.

2. Sandnes kommune mener at det ikke trengs justering av opplæringsloven §1-3, da den inkluderer alle. Det viktigste er at nasjonale myndigheter tydeliggjør handlingsrommet i dagens regelverk gjennom nasjonale kompetanseutviklingstiltak.