Høringssvar fra Drammen kommune

Høringssvar fra Drammen kommune

Dato: 06.12.2016

Svartype: Med merknad
Drammen kommune støtter Jøsendalutvalgets forslag til tiltak for elever med stort læringspotensial. Elever med stort læringspotensial trenger også å bli identifisert, anerkjent og møtt med et læringsmiljø som ivaretar muligheten for utvikling og sosial og faglig tilhørighet.