Høringssvar fra KS

Høring. Mer å hente. Bedre læring for elever med stort læringspotensial. NOU 2016 14

Dato: 07.12.2016

Svartype: Med merknad

Vedlegg