Høringssvar fra Sør-Trøndelag fylkeskommune

Høringssvar fra Sør-Trøndelag fylkeskommune

Dato: 07.12.2016

Svartype: Med merknad

Vedlagt er høringssvar fra Sør-Trøndelag fylkeskommune, som vedtatt av Fylkestingets opplæringskomite 30. november (sak 73/16), og av Fylkesutvalget 6. desember (sak 314/16)

Vedlegg