Høringssvar fra Arbeidsgiverforeningen Spekter

Høringssvar NOU 2016-14 Mer og hente. Bedre læring for elever med stort læringspotensial

Dato: 02.12.2016

Svartype: Med merknad

Vedlegg