Høringssvar fra Søyland skole

Bedre læring for flinke elever

Dato: 20.09.2016

Svartype: Uten merknad

Vi har alerede styrking i basis faga norsk,matte og engelsk ved vår skole. Der blir de flinke elevene godt ivaretatt med stor lærertetthet og god kompetanse på de ansatte.